Prima pagină » Local » Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” din Târgu Frumos face angajări! Ce posturi au fost scoase la concurs

Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” din Târgu Frumos face angajări! Ce posturi au fost scoase la concurs

27 mart. 2023, 02:00,
Codruța ȘOROAGĂ, în Local

Mai multe posturi au fost scoase la concurs pentru Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” din Târgu Frumos, unde este nevoie ca în perioada următoare să se angajeze medic specialist gastroeterologie și medic specialist otorinolaringologie

Persoanele interesate să ocupe unul dintre cele două posturi scoase la concurs la Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” din Târgu Frumos pot să-și depună dosarele de concurs până pe 30 martie 2023, ora 14:00. Pentru postul de medic specialist gastroeterologie, proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 10 aprilie 2023, ora 9:00, urmând ca proba clinică să aibă loc pe 19 aprilie 2023, începând cu ora 9:00. În schimb, pentru postul de medic specialist confirmat în specialitatea otorinolaringologie, proba scrisă va avea loc în data de 7 aprilie 2023, de la ora 9:00, iar proba clinică pe 12 aprilie 2023, ora 9:00.

La Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” din Târgu Frumos au fost scoase la concurs două posturi. Ce condiții trebuie să îndeplinească candidații

Persoanele care doresc să ocupe unul dintre cele două posturi trebuie să aibă cetățenie română sau cetățenia unui alt stat membru UE și trebuie să cunoască limba română, scris și vorbit. Totodată, acestea trebuie să demonstreze că nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu ori în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care le-ar face incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Candidații trebuie să aibă o stare corespunzătoare postului pentru care candidează, stare de sănătate care să fie atestată pe baza unei adeverințe medicale eliberate de medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată. Un ultim criteriu general pe care trebuie să-l îndeplinească persoanele care doresc să se înscrie la concurs este acela de a îndeplini condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei.

Ce documente trebuie să conțină dosarul de concurs al candidaților

o imagine cu un medic

Persoanele interesate să ocupe unul dintre cele două posture scoase la concurs la Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” din Târgu Frumos pot să-și depună dosarele de concurs până pe 30 martie 2023, ora 14:00

Dosarul candidaților va conține un formular de înscriere la concurs, copia diplomei de licență și a certificatului de medic specialist sau primar, precum și o copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs. Candidații trebuie să adauge în dosar dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată de către Colegiul Medicilor una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455, alin. (1), lit. e) sau f) din Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar și acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul M.S. nr.166/2023.

Pentru a se putea înscrie la concurs, dosarul trebuie să cuprindă și copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate, precum și o copie după certificatul de căsătorie sau după orice alt document prin care s-a realizat schimbarea de nume.

Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să adauge cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere, precum că nu există antecedente penale care să îi facă incompatibili cu funcția pentru care candidează, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1, alin. (2) din Legea nr. 118/2019, privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

De asemenea, dosarul trebuie să cuprindă un Curriculum Vitae și chitanța de plata a taxei de concurs, în cuantum de 200 de lei.

Persoanele care doresc să afle mai multe informații despre posturile scoase la concurs la Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” din Târgu Frumos au la dispoziție numărul de telefon 0232/710845 sau adresa de e-mail [email protected].

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *