Stiri si curiozitati

Acatistul și troparul Sf. Andrei. Ce rugăciune să rostești pentru a primi ajutor divin

Publicat: 30 nov. 2022
Acatistul și troparul Sf. Andrei. Ce rugăciune să rostești pentru a primi ajutor divin
Acatistul și troparul Sf. Andrei au o putere vindecătoare deosebită și se citesc la vreme de boală, întristare și deznădejde.

Acatistul și troparul Sf. Andrei sunt făcătoare de minuni și de grabnic ajutor la vreme de necaz și întristare. Acestea se citesc cât mai des cu putință pentru a fi ferit de rele și ispite. Troparul Sf. Andrei se rostește cu mintea eliberată de gânduri negre și cu multă smerenie, împreună cu cea mai puternică rugăciune pentru iertarea păcatelor și vindecarea de boli trupești și sufletești. Iată ce rugăciune să rostești pentru a primi ajutor divin.

Acatistul și troparul Sf. Andrei

Atunci când suntem copleșiți de griji, necazuri și deznădejde putem citi acatistul și troparul Sf. Andrei pentru alungarea relelor, sănătate și liniște sufletească. Troparul Sf. Andrei, ocrotitorul României, se spune de 3 ori împreună cu acatistul tămăduitor de suferințe trupești sau sufletești.

,,Cel ce ai fost dintre Apostoli mai întâi-chemat şi lui Petru frate adevărat, Stăpânului tuturor, Andrei, roagă-te, pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.

Pe ucenicul cel întâi chemat şi următorul Pătimirilor lui Hristos, pe Andrei apostolul, fratele lui Petru, să-l lăudăm credincioşii, ca pe cel ce pe păgâni din înşelăciune i-a întors la botez. Pentru aceasta îi cântăm: Bucură-te, Sfinte Andrei, Apostole! Alergat-ai cu sete la chemarea Mântuitorului, Apostole Andrei, şi de bunăvoie te-ai dat spre ascultarea învăţăturii Lui, ca un cerb la izvoarele apelor, şi tuturor le-ai propovăduit pe Dumnezeu adevărat; pentru aceasta cântăm: Aliluia!

Cu darul cel dat ţie de la Dumnezeu, întru tot lăudate Andrei, duhurile demonice prin cuvânt se izgonesc, bolile fug, mulţimea patimilor sufleteşti se îndepărtează de la cei bolnavi; pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! O, preaminunate Sfinte şi mărite Apostole Andrei, cu plângere alergăm la sprijinul tău, ca să ne izbăveşti pe noi cu rugăciunile tale de chinul cel de veci, prealăudate, şi să ne învredniceşti de bucuria raiului; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!”

Pe lângă troparul Sf. Andrei și acatistul făcător de minuni, putem citi și Acatistul Izvorul tămăduirii pentru alinarea suferințelor și vindecarea bolilor. La vreme de disperare, deznădejde și necaz în familie este bine să citim Acatistul Brâul Maicii Domnului.

Ce rugăciune să rostești pentru a avea parte de binecuvântarea divină

Pentru a fi ferit de rele, ispite și boli putem rosti în fiecare zi o rugăciune către Sf. Apostol Andrei. Aceasta este tămăduitoare și de grabnic ajutor în cele mai grele momente ale vieții noastre. Rugăciunea Sf. Andrei se spune cu mintea eliberată de gânduri negre, cu multă smerenie și credință.

,,Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim.

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin.”

Acatistul și troparul Sf. Andrei au o putere vindecătoare deosebită și se citesc la vreme de boală, întristare și deznădejde. Pentru îndepărtarea relelor, spor în toate și liniște sufletească putem rosti cât mai des cu putință o rugăciune către Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României.
Adauga un comentariu