Economic Local

Beneficiarii din Iași au obținut 120.000 de lei în Programul Casa Verde Fotovoltaice. Noi dosare depuse de ieșeni au fost aprobate de AFM

Publicat: 04 sept. 2020
Ieșenii pot depune dosarele în Programul Casa Verde Fotovoltaice până la sfârșitul anului 2020
Beneficiarii din Iași vor investi 120.000 de lei în panouri fotovoltaice instalate pe locuințele din mediul rural

BeneficiariI din Iași care au depus dosarele în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice au obținut cei 20.000 de lei de la stat pentru achiziția panourilor. Din cele 103 proiecte depuse de către ieșeni în anul 2019, au fost aprobate la finanțare jumătate dintre acestea, ultimele 6 dosare fiind declarate eligibile la ultima ședință de avizare derulată de AFM. Beneficiarii din Iași care au solicitat banii în cadrul acestui program derulat de stat vor reduce costurile cu energia electrică prin montarea panourilor fotovoltaice

Beneficiari din Iași care au depus dosarele în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice au obținut cei 20.000 de lei de la stat pentru achiziția panourilor. Potențialii beneficiari din Iași care locuiesc în mediul rural și nu au solicitat banii în cadrul acestui program derulat de stat pot depune dosarele de finanțare online, pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Cu ajutorul fondurilor de la stat vor fi instalate panouri fotovoltaice în peste 30.000 de locuințe din mediul rural, în toată țara. Bugetul pentru anul 2020 este de 656 de milioane de lei.

Beneficiarii din Iași au primit în perioada 2015-2018 suma de 768.000 de lei de la stat, în programul Casa Verde Fotovoltaice

În ultimii 3 ani, numărul beneficiarilor din Iași interesați de montarea panourilor fotovoltaice prin intermediul programului Casa Verde Fotovoltaice.
a crescut. În perioada 2015-2018 au fost finanțate 128 de dosare depuse de către ieșeni la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași. Beneficiarii acestor fonduri de la stat au primit 6.000 de lei pentru fiecare proiect aprobat. Cu banii obținuți, aceștia și-au montat pe locuințe panouri fotovoltaice cu ajutorul cărora reușesc să economisească energie electrică. În anul 2019 a crescut numărul beneficiarilor care au depus proiecte în cadrul programului.

Anul acesta ieșenii pot obține 20.000 de lei pentru montarea panourilor fotovoltaice prin intermediul programului derulat de stat

De asemenea, au apărut modificări la programul Casa Verde Fotovoltaice. În primul rând, instituția prin intermediul căreia se derulează toate etapele este Agenția Fondului de Mediu (AFM). De asemenea, modalitatea de înscriere diferă, pentru că potențialii beneficiari din Iași se vor adresa firmelor acreditate de către AFM, un număr de 10 firme la Iași, iar înscrierea se face online pe o platformă pusă la dispoziție de AFM. Bugetul pentru anul 2020 este de 656 de milioane de lei. Din această sumă, 536 de milioane de lei sunt de la Programul Operațional Regional, iar 120 de milioane de lei de la Guvernul României, prin AFM.

Finanțarea către fiecare beneficiar se acordă eșalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de finanțare și pe măsura implementării proiectului

Scopul Programului Casa Verde Fotovolatice îl reprezintă creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea de energie electrică din surse regenerabile la locuințele situate la cel puțin 2 kilometri față de rețeaua națională de distribuție a energiei electrice și prin reducerea utilizării combustibililor convenționali. În cadrul unei sesiuni de finanțare, solicitantul poate depune o singură cerere de finanțare pentru o parte sau pentru toate gospodăriile cuprinse în lista potențialilor beneficiari publicată pe site-ul AFM. Finanțarea nerambursabilă acordată de AFM este în procent de 100 la sută din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deservește o gospodărie.

Adauga un comentariu