BZI LIVE

LIVE VIDEO – Despre un domeniu vital pentru noi toţi, hrana şi creşterea animalelor într-o ediţie specială BZI LIVE alături de prof. univ. dr. Ioan Mircea Pop – decanul Facultății de Zootehnie din cadrul Universtatii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi – FOTO

Publicat: 09 nov. 2020

Marţi, 10 noiembrie 2020, începând cu ora 15.00 este programat un dialog extrem de interesant alături de prof. univ. dr. Ioan Mircea Pop – decanul Facultății de Zootehnie din cadrul Universtatii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.

Alături de acesta vor fi abordate aspecte ce ţin de domeniul în care activează, proiectele şi activităţile din cadrul facultăţii pe care o coordonează, realităţi din învăţământul superior, predare on-line vs predare clasică, cercetare în zootehnie sau munca alături de studenţi. Aşadar, despre un domeniu vital pentru noi toţi, hrana şi creşterea animalelor într-o ediţie specială BZI LIVE alături de prof. univ. dr. Ioan Mircea Pop!

Membru în Societatea Română de Zootehnie şi preşedinte al Asociaţiei Nutriţioniştilor din Zootehnie

Prof. univ. dr. Ioan Mircea Pop are competenţe în: Nutriţia şi alimentaţia animalelor; Aditivi furajeri; Merceologie generală; Merceologie alimantară; Implementarea şi auditul sistemelor de management al calităţii.

Domenii de cercetare ale acestuia sunt: Posibilităţi de îmbunătăţire a valorificării hranei în producţia animală. Utilizarea aditivilor furajeri în alimentaţia animalelor. Caracterizarea nutriţionala a unor resurse furajere (noi, convenţionale sau ecologice).

– Calitatea şi siguranţa produselor agro-alimentare. Coordonare organisme administrative sau academice. A fost Director Scoala Doctorala de Agronomie, Horticultura şi Zootehnie din USAMV Iaşi (2012-2016); Director Birou Programe Comunitare al USAMV Iaşi (2008-2009); Decan al Facultăţii de Zootehnie Iaşi (2004-2008); Director Departament Învăţământ la

Distanţă Fac. de Zootehnie (2002-2004); Şef de catedră Ştiinţe fundamentale în zootehnie (2000-2004);

Responsabil Program Socrates Erasmus USAMV Iaşi – Univ. de Studii din Florenţa, Italia;

Membru expert ARACIS (2007 – prezent); Membru al Comisiei de ştiinţe Agricole a CNCSIS (2003-2008) şi expert evaluator.

Organizaţii ştiinţifice şi profesionale: Societatea Română de Zootehnie (din 1991) şi Asociaţia Nutriţioniştilor din Zootehnie (2005, membru fondator, preşedinte, vicepreşedinte).

Facultatea de Zootehnie din Iaşi s-a înfiinţat în anul 1951, în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri din acea vreme (H.C.M. nr. 1056), în cadrul Institutului Agronomic, după ce în anul 1948 apăruseră la Bucureşti şi Arad alte două facultăţi.

Înfiinţarea învăţământului superior zootehnic la Iaşi era justificată, având în vedere faptul că în cadrul Facultăţii de Agronomie se crease o adevărată şcoală de zootehnie, datorită marelui profesor Agricola Cardaş. Astfel, se preda:
– în anul II: „Zootehnia generală”;
– în anii III şi IV: „Creşterea taurinelor şi cabalinelor”, „Creşterea ovinelor şi porcinelor”;
– în anul V: „Creşterea păsărilor şi iepurilor de casă”, „Apicultură şi sericicultură” şi „Piscicultură”. Pe parcursul anilor III şi IV se preda şi cursul de „Industrii agricole”, în cadrul căruia erau prezentate noţiuni de lactologie şi tehnologia cărnii.Tot prin grija profesorului Agricola Cardaş au fost create patru laboratoare de zootehnie cu dotările necesare, precum şi ferme didactice cu un pronunţat caracter zootehnic sau exclusiv zootehnic. În anul 1955, Institutul Agronomic din Iaşi eliberează primele diplome de ingineri zootehnişti, decan al Facultăţii de Zootehnie fiind Prof. dr. Gh. Drugociu.

În anul 1957, Facultatea de Zootehnie se uneşte cu Facultatea de Agricultură, formând Facultatea de Agricultură şi Zootehnie, cu trei secţii: Agricultură, Horticultură şi Zootehnie.

Începând cu promoţia care a dat admiterea în 1955, pentru secţiile de Zootehnie durată studiilor s-a mărit la 5 ani şi jumătate.

În anul 1962, secţiile de Zootehnie ale Facultăţilor de Agricultură şi Zootehnie din ţară se desfiinţează. Studenţii din anii IV şi V Zootehnie au finalizat studiile ca ingineri în specialitatea Zootehnie, cei din anul III au fost transferaţi la Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti, unde după studii de 1 an şi jumătate au devenit medici veterinari, iar studenţii din anii I şi ÎI au fost integraţi în Facultatea de Medicină Veterinară din Iaşi, care se înfiinţase între timp. De specificat faptul că pregătirea zootehnică a continuat să se efectueze cu profesorii afirmaţi în şcoala zootehnică ieşeană.

Concentrarea efectivelor de animale precum şi specializarea unităţilor zootehnice au condus la reînfiinţarea, în anul 1968, a Facultăţii de Zootehnie, cu o durată a studiilor de 5 ani.
În anul 1975, Facultăţile de Zootehnie şi de Medicină Veterinară din Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara se unesc organizatoric devenind secţii în cadrul noilor facultăţi de Zootehnie şi Medicină Veterinară, în timp ce la Bucureşti cele două facultăţi continuă să existe separat. În 1986, toate facultăţile şi secţiile din Institutul Agronomic din Iaşi sunt integrate într-o singură facultate – Facultatea de Agronomie, cu 4 secţii: Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară. Durata studiilor la secţia de Zootehnie se reduce la 4 ani, absolvenţii primind în continuare titlul de ingineri zootehnişti. Din anul 1990, Facultăţile de Zootehnie din amintitele centre universitare devin de sine stătătoare, cu o durată a studiilor de 5 ani. Din anul universitar 1991-1992 absolvenţii Facultăţii de Zootehnie primesc titlul de inginer-diplomat cu specializarea în Zootehnie.

În anul 2001 s-au făcut demersurile necesare în vederea înfiinţării specializării de Piscicultură, iniţiativă aprobată de către C.N.E.A.A., acţionându-se şi în sensul înfiinţării Centrului de Cercetări Zootehnice Iaşi.

Din anul 2009, conform normelor Bologna, durata studiilor la zi, pe cicluri universitare, devine 4+2+3 (4 ani licenţă, 2 ani masterat, 3 ani doctorat cu frecvenţă). Începând cu anul universitar 2009/2010, în concordanţă cu Planurile strategice şi tendinţa de dezvoltare/restructurare a USAMV Iaşi şi ţinând cont de transformările postaderare apărute în România, în cadrul Facultăţii de Zootehnie se dezvoltă două specializări noi, Controlul şi expertiza produselor alimentare şi Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, cu cifră de şcolarizare proprie şi cu o durată a studiilor de 4 ani. În cei 60 de ani de existenţă, Facultatea de Zootehnie din Iaşi a dat un număr de peste 3500 specialişti, din rândul cărora unii au ocupat şi/sau ocupă funcţii de miniştri, secretari generali şi de stat, parlamentari, reputaţi directori de ferme şi holdinguri, cadre didactice, directori de institute şi staţiuni de cercetare, cercetători, fermieri etc.

Urmăritorii noștri pot adresa întrebări la rubrica comentarii, accesând www.bzi.ro sau, în direct, pe http://www.facebook.com/cotidianul.bzi. Emisiunile BZI LIVE au un real succes, fiecare producție media strângând zeci de mii de vizualizări.

Adauga un comentariu