Stiri si curiozitati

Rugăciune pentru luminarea gândurilor. Ce să rostești pentru a avea parte de binecuvântarea divină

Publicat: 27 mai 2022
o persoana care tine în mâini o cruce
Roagă-te Preacuratei Născătoare de Dumnezeu pentru o bună sporire a minții și ajutorul divin nu va întârzia să apară.

O rugăciune pentru luminarea gândurilor este tot ce ai nevoie, atunci când nu îți găsești calea în viață. Rostește-o ori de câte ori vrei să ai parte de binecuvântarea divină.

Rugăciunea reprezintă un mijloc de comunicare și comuniune cu Dumnezeu, care conferă putere și speranță. În momentul în care ne confruntăm cu o problemă de orice fel, suntem copleșiți de gânduri și durere, iar rostirea unei rugăciuni liniștitoare poate fi de mare ajutor.

Roagă-te divinității de fiecare dată când simți că viața este nedreaptă, iar aceasta te va auzi. Crede că vei primi ajutorul divin și așa se va întâmpla!

mâini îndreptate către cer
Rugăciunea reprezintă un mijloc de comunicare și comuniune cu Dumnezeu, care conferă putere și speranță.

Rugăciune puternică pentru luminarea gândurilor

Rostește această rugăciune puternică, iar toate gândurile negre pe care le-ai acumulat în ultimul timp vor dispărea și mintea ta va redeveni limpede. Te vei liniști numaidecât!

„Luminează-mă Bunule Iisus, cu lumina Ta înlăuntru şi goneşte din locaşul inimii mele tot întunericul. Înfrânează gândurile mele ce se rătăcesc şi sparge toată silnicia ispitelor, ce năvălesc asupra mea. Ridică braţul Tău, pentru mine şi zdrobeşte sălbaticele fiare – poftele de care ard -, ca pace să fie înlăuntrul meu şi să sune neîncetat laudele tale în Sfânta sfintelor, în conştiinţa cea curată. Porunceşte vânturilor şi furtunilor. Zi morţii: potoleşte-te, şi vântului: nu mai bate, şi linişte mare va fi. „Trimite lumina Ta şi ajutorul Tău“ (Ps.42,3.) ca să lumineze pe pământ; căci pe pământ pustiu şi întunecat sunt de nu mă vei lumina.

Varsă darul Tău de sus, toarnă cereasca rouă peste inima mea, sfintele lacrimi de evlavie să inunde acest pământ secetos, ca să dea roade bune şi mântuitoare. Ridică inima mea cea căzută sub greutatea păcatelor mele ca, muind buzele mele în izvorul bunurilor cereşti, să nu mai gândesc decât cu urâciune la bunătăţile lumeşti.

Ridică-mă, dezlipeşte-mă de toată mângâierea ce vine de la făpturi; pentru că nici un lucru făcut nu poate sătura deplin inima mea, pentru că marginile nu pot sătura dorinţa ei după nemărginit.
Uneşte-mă cu Tine prin nedesfăcuta legătură a dragostei, pentru că celui ce iubeşte numai Tu singur poţi fi îndeajuns şi afară de tine, pentru el, toate sunt deşarte. Amin!”

o fată care se roagă
„Varsă darul Tău de sus, toarnă cereasca rouă peste inima mea, sfintele lacrimi de evlavie să inunde acest pământ secetos, ca să dea roade bune şi mântuitoare.”

Rugăciune către Maica Domnului pentru luminarea gândurilor

Maica Domnului este mereu acolo pentru noi. Roagă-te Preacuratei Născătoare de Dumnezeu pentru o bună sporire a minții și ajutorul divin nu va întârzia să apară.

„Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casa pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-o, dătătoarea darurilor duhovniceşti, ceea ce de la cele lumeşti, la cele dinainte de lume, mintea noastră o înalţi şi pe toţi la cunoştinţa înţelepciunii îi ridici! Primeşte această cântare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, care cu credinţă şi cu smerenie ne închinăm în faţa preacinstitei tale icoane!

Înduplecă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noştri înţelepciune şi putere, judecătorilor – dreptate şi ne-căutare la faţa omului, păstorilor – înţelepciune duhovnicească, râvnă şi bună-paza sufletelor noastre, învăţătorilor – smerită înţelepciune, fiilor – ascultare şi nouă, tuturor, duhul chibzuinţei şi al evlaviei, duhul smereniei şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al adevărului.

Şi acum, Maică prealăudată, dă-ne bună sporire a minţii, pe cei aflaţi în vrajbă şi în dezbinare împacă-i, uneşte-i şi pune între ei o legătură de iubire nedespărţită, pe cei rătăciţi din nesocotinţă întoarce-i spre lumina adevărului lui Hristos, povăţuieşte-i către frica de Dumnezeu, înfrânare şi hărnicie.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, dă-le cuvântul înţelepciunii şi cunoştinţe folositoare de suflet celor ce le cer, luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, ceea ce esti mai cinstită decat heruvimii şi mai slăvită decât serafimii.

Iar noi, văzând faptele minunate şi preachibzuita înţelepciune a lui Dumnezeu, în lume şi în viaţa noastră, să ne înstrăinăm de deşertăciunea pământească şi de prisositoarele griji lumeşti şi să ne ridicăm minţile şi inimile noastre spre Cer, pentru ca, prin ocrotirea şi ajutorul Tău, laudă, mulţumire şi închinare pentru toate să-i aducem Întreit Slăvitului Dumnezeu şi Ziditorul tuturor, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

icoană cu maica domnului
Roagă-te Preacuratei Născătoare de Dumnezeu pentru o bună sporire a minții și ajutorul divin nu va întârzia să apară.

Sursă rugăciuni: ortodoxia.me
Adauga un comentariu