Eveniment-Social

UAIC, programe comune de studii de licență și master cu universități din Republica Moldova

Publicat: 13 iul. 2020
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) își consolidează relațiile de colaborare cu instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova atât prin organizarea programelor de studii din cadrul Extensiunilor UAIC la Bălți și Chișinău, cât și prin încheierea unor acorduri privind desfășurarea unor programe comune de studii. Astfel, studenții din Republica Moldova care urmează aceste programe vor avea oportunitatea de a studia și de a obține o diplomă și de la UAIC.

Programe comune de studii de licență și master

În acest sens, UAIC a semnat în data de 6 iulie 2020, un acord de colaborare cu Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) din Chișinău, Republica Moldova, privind desfășurarea unor programe comune de studii de licență. Acordul se referă la următoarele programe de studii, pentru forma de învățământ cu frecvență: Finanțe și bănci și Asistență socială. Potrivit acordului, care intră în vigoare începând cu anul universitar 2020-2021, la aceste programe comune pot participa câte 20 de studenți pentru fiecare specializare în parte.
Studenții care vor beneficia de aceste mobilități vor fi nominalizați de instituția la care s-au înscris inițial (instituția mamă).

După examenul de finalizare a studiilor, studenții vor obține câte o diplomă de la fiecare dintre cele două universități.

În luna martie a acestui an, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a mai semnat un acord de colaborare privind programele comune de studii de licență și un acord de colaborare privind programele comune de studii de master și cu Universitatea de Stat din Moldova (USM) din Chișinău, Republica Moldova. Acordul se referă la următoarele programe de licență comune, la forma de învățământ cu frecvență: Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Informatică, Matematică. Programul comun de master este Master de cercetare în matematică/ Structuri matematice fundamentale.

De asemenea, UAIC Iași se află în etapa preliminară semnării unui astfel de acord privind desfășurarea unor programe comune de studii și cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova.

Zeci de milioane de euro pentru Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

Proiect de aproximativ 19 milioane de euro pentru dezvoltarea și modernizarea stațiunilor de cercetare, câștigat de UAIC.  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a câștigat o finanțare în valoare de 89.490.216,60 de lei pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare, inclusiv din cadrul stațiunilor de cercetare ale Universității, prin proiectul „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (RECENT AIR)”.

Proiectul RECENT-AIR îşi propune să aducă contribuţii semnificative la creşterea capacităţii de cercetare, dezvoltare, inovare a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii existente, orientate către monitorizarea şi analiza factorilor de mediu, precum şi prevenirea şi gestionarea durabilă a riscurilor de mediu. De asemenea, proiectul urmărește dezvoltarea unei infrastructuri noi de cercetare la UAIC, aliniată standardelor internaţionale.

Astfel, vor fi create, în spaţii aflate în proprietatea UAIC din regiunile Nord-Est şi Sud-Est, 10 laboratoare distincte de cercetare/dezvoltare care vor avea ca obiect de activitate studiul aerosolilor atmosferici, a factorilor care contribuie la formarea şi abundenţa acestora în atmosferă (aerosolii marini, praful generat din eroziunea solului sub acţiunea vântului etc).
Adauga un comentariu