Eveniment-Social

Valorizarea inteligentă a deșeurilor industriale agroalimentare (IntelWastes), la Universitatea de Științele Vieții din Iași

Publicat: 14 oct. 2021
Deșeuri industriale agroalimentare și Universitatea de Științele Vieții
În cadrul proiectului transfrontalier IntelWastes, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de către Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu Universitatea de Științele Vieții din Iași, au avut loc o serie de evenimente

La Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași se derulează un proiect transfrontalier. Totul în cadrul proiectului transfrontalier IntelWastes, finanțat de Uniunea Europeană, Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, implementat de către Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu instituția ieșeană. În prim-plan este valorizarea inteligentă a deșeurilor industriale agroalimentare

În cadrul proiectului transfrontalier IntelWastes, finanțat de Uniunea Europeană (EU), Programul Operațional Comun (POC) România – Republica Moldova 2014-2020, implementat de către Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu Universitatea de Științele Vieții (USVIași) „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, au avut loc o serie de evenimente. Acestea au fost menite să vină atât în ajutorul cercetătorilor, cât și al companiilor din sectorul agroalimentar. Astfel, în perioada 7-8 octombrie 2021, a fost organizată Conferința Internațională „IntelligentValorisation of Agro-industrial Wastes”. Principalele teme abordate au fost prelucrarea deșeurilor agroindustriale – element-cheie al conceptului de bioeconomie circulară, valorificarea componentelor bioactive din deșeurile agroindustriale în industria alimentară, farmaceutică, cosmetică, dar și în aplicații privind protecția mediului. La conferință au participat cercetători și specialiști din domeniu, studenți, masteranzi, doctoranzi și factorii de decizie.

Instructaj practic privind aplicarea tehnicilor HPLC în analiza deșeurilor industriei agroalimentare

De asemenea, tot în cadrul proiectului transfrontalier, în perioada 15-17 septembrie 2021, la Universitatea de Științele Vieții din Iași a avut loc un instructaj practic privind aplicarea tehnicilor HPLC (cromatografie de lichide de înaltă performanță) în analiza deșeurilor industriei agroalimentare:

„Training – analysis of agro-food industrial wastes. Application on HPLC techniques”, la care au participat specialiști din ambele instituții partenere în proiect.

În cadrul evenimentului au fost efectuate demonstrații practice legate de analiza HPLC a compușilor bioactivi benefici care pot fi recuperați din deșeuri, dar și analiza unor componente nedorite, cum sunt reziduurile de pesticide.

USVIași publică o nouă revistă științifică

Pe de altă parte, USVIași editează și publică o nouă revistă științifică, „Journal of Applied Life SciencesandEnvironment” (ALSE). Aflată deja la cel de-al doilea număr, noua conducere editorială a revistei și-a propus ca, în viitorul apropiat, articolele publicate să fie indexate ISI, autorilor fiindu-le oferite o serie de facilități care să-i încurajeze în decizia de a publica articole științifice.

„Prin tematica, dar și acuratețea lucrărilor publicate, revista urmărește să contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea și diversificarea activităților specifice de cercetare în domeniul științelor vieții și dezvoltarea pasiunii pentru investigații științifice. Grație conținutului lucrărilor științifice, revista își propune să promoveze rezultatele cercetării în domeniile folosirii raționale a fondului funciar agricol, al conservării solului, a practicării agriculturii durabile, modernizării și optimizării tehnologiilor de cultură în exploatațiile agricole pentru creșterea calității vieții în colectivitățile umane, inclusiv prin asigurarea protecției mediului înconjurător”, a declarat prof. univ. dr. Daniel Bucur, redactor-șef. Din colectivul redacțional al ALSE fac parte atât tineri cercetători ai USVIași, cât și colaboratori de la universități prestigioase din Europa.

Adauga un comentariu