Eveniment-Social

Direcția pentru Protecția Copilului cumpără dezinfectanți pentru suprafețe! Contractul are o valoare de 100.000 euro

Publicat: 22 iul. 2020
Direcția pentru Protecția Copilului cumpără dezinfectanți pentru suprafețe
Direcția pentru Protecția Copilului cumpără dezinfectanți pentru suprafețe

Direcția pentru Protecția Copilului cumpără dezinfectanți pentru suprafețe. Valoarea contractului depășește nivelul sumei de 100.000 euro. Produsele vor fi folosite în toate centrele instituției. Procedura este programată pentru începutul lunii viitoare. Oferta cu prețul cel mai mic va fi declarată câștigătoare

Direcția pentru Protecția Copilului  cumpără dezinfectanți pentru suprafețe

Pe data de 04.08.2020 este programată o licitație pentru achiziția cantităților necesare. Prevederea bugetară a achiziției este de 531.648 lei, fără TVA, aproximativ 100.000 euro. Produsele vor fi folosite în centrele pentru copii, în centrele pentru adulți cu dizabilități și în căminul pentru persoane vârstnice Mircești. „Conform obligațiilor legale instituite la nivelul direcției Generale de Asistență socială și Protecție a Copilului Iași, aceasta are obligația de a asigura sănătatea și securitatea beneficiarilor prin dezinfecția și igiena acestora și a spațiilor. Ca urmare a acestui fapt, este necesară achiziționarea de produse dezinfectante, pentru o perioadă de 12 luni. Beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă prin realizarea achiziției de dezinfectanți se referă la următoarele aspecte: asigurarea unor condiții optime de locuit pentru beneficiarii ocrotiți, prin luarea unor măsuri de dezinfecție și igienă a spațiilor și asigurarea securității sănătății beneficiarilor”, se arată în caietul de sarcini.

Direcția pentru Protecția Copilului cumpără dezinfectanți pentru suprafețe, prin intermediul unui acord-cadru

Autoritatea contractantă va semna un acord-cadru, ceea ce presupune achiziția unei cantități minime și maxime de dezinfectanți. Este vorba despre dezinfectant de suprafețe (minimum 443 litri – maximum 5.236 litri), dezinfectant pentru veselă (minimum 275 litri – maximum 4.380 litri), dezinfectant pe bază de clor (minimum 36.700 tablete – maximum 436.400 tablete) și dezinfectant pentru mâini (minimum 445 litri – maximum 6.360 litri). „Produsele trebuie să fie acoperite de garanție de minimum 12 luni pentru fiecare produs în parte. Perioada de garanție începe de la data recepției produselor prin proces-verbal de recepție, după livrarea la sediul beneficiarului. Nu sunt acceptate la recepție produse care nu corespund cerințelor calitative sau care au peste 70 la sută din termenul de valabilitate expirat. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor pe perioada garanției, inclusiv”, se mai arată în condițiile din caietul de sarcini.

Instituția cumpără și două microbuze cu aproximativ 65.000 de euro pentru persoanele ocrotite din centre

Pe data de 03.08.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) organizează o licitație pentru cumpărarea a două microbuze. Valoarea estimată a contractului este de 310.924 lei, fără TVA, aproximativ 65.000 euro. „Beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă prin realizarea achiziției de microbuze transport persoane se referă la următoarele aspecte: asigurarea unor condiții optime de transport pentru beneficiarii ocrotiți în centrele de servicii sociale din cadrul DGASPC Iași (spitale, unități de învățământ, excursii etc.). DGASPC Iași este instituția care asigură aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor, precum și a altor categorii de populație aflate în situații de risc”, se arată în documentația achiziției.

 

Adauga un comentariu