Economic Local

În zeci de localități ieșene se va face cadastru gratuit

Publicat: 25 ian. 2020

În total, 23 de comune din Iași sunt incluse în programul finanțat prin fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va scoate la licitație, în acest an, 510 unități administrativ-teritoriale (UAT), care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 euro, cofinanțare de la bugetul de stat. Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare: localități care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României, localități care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe, localități în care sunt identificate zone cu vulnerabilități sociale particulare privind accesul informal la proprietate.loading...

Comentarii
Adauga un comentariu