Economic Local

Se caută un organizator pentru Atelierele de lucru destinate IMM-urilor

Publicat: 21 feb. 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va contacta o companie pentru organizarea unor ateliere dedicate IMM-urilor. Instituția a inițiat în acest sens o procedură proprie pentru achiziția „serviciilor necesare pentru organizarea a 12 ateliere de lucru de descoperire antreprenorială – focus grupuri EDP”. ADRNE va plăti pentru serviciile de închiriere sală și serviciile de catering o sumă de 47.000,00 lei, fără TVA.

„În situația în care, din cauze obiective, nu se justifică organizarea evenimentelor (e.g. lipsa/numărul insuficient al participanților pentru un anumit focus grup sau restructurarea domeniilor prioritare, ca rezultat al primei runde de consultări), achizitorul va comunica prestatorului, cu minim 5 zile înainte de data estimată de desfășurare a evenimentului, decizia de anulare, respectiv amânare a organizării evenimentului pentru o dată ulterioară”, au precizat reprezentanții ADRNE.

Organizatorul trebuie să prezinte un portofoliu

Prestatorul va emite inclusiv un raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate. Data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor este 26.02.2020, ora 23:55, iar criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. Ofertanții trebuie să prezinte un certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care să dovedească forma de înregistrare.

Adauga un comentariu