WoW!

Se spune astăzi! Rugăciunea de miercuri îţi va aduce lumina în suflet, linişte şi bunăstare în casă

Publicat: 18 mart. 2020

Pentru fiecare zi din săptămână, înalţii ierarhi şi duhovnicii bisericii creştine au lăsat câte o rugăciune cu mare putere de izbăvire şi împlinire a dorinţei curate a celui ce o rosteşte.

Printre cele mai puternice rugăciuni de rostit în sfânta zi de miercuri se afla şi cele lăsate romanilor credincioşi de mitropolitul Antim Ivireanul, cea dintâi înălţată către Domnul nostru Iisus Hristos, iar cea de a doua către Maica Domnului.

Rugăciunea întâi

Dumnezeule şi Părinte al Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care m-ai ridicat din patul meu şi m-ai îndrumat până în acest ceas al rugăciunii, dă-mi harul Tău, deschizându-mi gura. Călăuzeşte-mă cu Duhul Tău cel Sfânt şi învaţă-mă îndreptările Tale. Câte ţi-am greşit până în acest ceas, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie ori fără de voie, slăbeşte, lasa, iartă, după mare milă Ta. Că, dacă Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Ca la Tine este izbăvirea. Tu eşti Unul Sfânt, ajutător puternic şi apărător al vieţii noastre şi pe Tine Te laudă toată zidirea în veci. Amin.

Rugăciunea a doua, către Preaslăvita Născătoare de Dumnezeu

Preasfânta Stăpâna, Născătoare de Dumnezeu, izgoneşte de la mine, păcătosul şi nevrednicul robul Tău, lenevirea, uitarea, neştiinţă, nepurtarea de grijă şi toate cugetările viclene şi necurate de la ticăloasa mea inimă şi de la întinatul meu suflet şi de la întunecata mea minte; şi stinge văpaia patimilor mele şi miluieşte-mă şi ajută-mi, pentru că sunt neputincios cu sufletul şi cu trupul. Izbăveşte-mă de dorinţele cele viclene, care vin asupra mea, şi de aducerile-aminte din zi şi din noapte şi izbăveşte-mă de toate faptele mele cele rele. Ca tu eşti prea binecuvântată mai mult decât toate neamurile şi prea cinstitul tău nume se slăveşte în vecii vecilor. Amin.

Martirizat de otomani, Antim Ivireanul a lăsat în urma predici încă folosite de Biserica Ortodoxă Romană de peste 300 de ani şi rugăciuni puternice, cum este cea de miercuri.

Adauga un comentariu