WoW!

Sfinții Epictet și Astion, protectorii bolnavilor. Ce rugăciune se spune astăzi

Publicat: 08 iul. 2020

CALENDAR ORTODOX 8 IULIE 2020. În această zi sunt prăznuiţi Sfinţii Epictet şi Astion, mari făcători de minuni atât în timpul vieţii, cât şi după ce au trecut la cele veşnice. Ambii au fost hărăziţi cu darul vindecării miraculoase a celor suferinzi. O parte dintre rămăşiţele făcătoare de minuni ale celor doi sfinţi se află în Catedrala arhiepiscopală din Constanța.

Cine au fost Sfinţii Epictet şi Astion

Sfinţii Epictet şi Astion sunt cei mai vechi martiri din țară noastră, atestați de izvoarele aghiografice, scrie crestinortodox.ro. Ei au trăit în vremea împăratului Dioclețian.

Sfântul Epictet a fost preot şi a fost hărăzit cu darul vindecării orbilor, ologilor și a celor demonizați. Sfântul Astion era nepotul senatorului român Iulian şi s-a convertit la creștinism în urmă întâlnirii cu preotul Epictet. Mai târziu și tânărul Astion primeşte darul facerii de minuni şi tămăduieşte un posedat şi însănătoşeşte un om ce căzuse de la înălţime.

În acel timp, sosește în Halmyris comandantul Latronianus. Acesta află că în oraș au ajuns doi străini care i-au convins pe mulți să renunțe la cinstirea zeilor. astfel, Epictet și Astion sunt întemnițați. Cei doi au fost supuşi la chinuri groaznice, dar au scăpat cu viaţă de fiecare dată. Drept urmare, comandantul a poruncit să nu fie hrăniţi timp de 30 de zile. dar cei doi sfinţi reuşesc să iasă biruitori şi la capătul celor 30 de zile de înfometare.

În cele din urmă, comandantul a poruncit să li se taie capul. Din actul martiric reiese că trupurile celor doi erau albe că zăpadă și că cei ce se atingeau de ele primeau vindecare.

După Edictul de la Milan, din anul 313, trupurile Sfinților Epictet și Astion au fost îngropate în cripta bazilicii episcopale din Halmyris. Au rămas necunoscute celorlalți creștini, până în dată de 15 august 2001, când ele au fost descoperite și depuse în Catedrala arhiepiscopală din Constanța.

În prezent, moaștele Sfinților Epictet și Astion sunt prezente în Mănăstirea Halmyris, iar la Constanța au rămas doar câteva părticele din sfintele lor moaște.

Acatistul Sfinţilor Epictet şi Astion

Pe Epictet, preotul cel preaînțelept și pe Astion, ucenicul cel mult râvnitor, veniți toți să-i lăudăm, că aceștia, de o cinste cu Ermolae și cu Pantelimon fiind, împreună au binevestit Evanghelia lui Hristos, și întru adevăr, după Andrei cel întâi chemat, apostoli ai Dobrogei s-au arătat: pe bolnavi tămăduind, demonii gonind, au strălucit cu minunile și cu puterea cuvântului, pentru care și chinuri au răbdat de la chinuitori, și bine încununându-se, pururea se roagă pentru sufletele noastre. Pentru aceasta și noi îi fericim:Bucurați-vă, Sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginți și mucenici ai lui Hristos!

Rugăciune către Sfinții Epictet și Astion pentru vindecare de boli sufleteşti şi trupeşti

Sfinților Mucenici Epictet și Astion, căutați acum spre noi, cei ce cu umilință cădem înaintea sfintei voastre icoane și cinstim sfintele voastre moaște și ca unii ce v-ați învrednicit de mare cinste înaintea Atotputernicului Dumnezeu, rugați-vă Acestuia să ne izbăvească de toate necazurile și primejdiile și să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Și ca cei ce sunteți podoabă și ocrotitorii ținutului Dobrogei, împreună cu sfinții martiri Zotic Atal, Camasie și Filip, purtați de grijă mulțimii credincioșilor ce vă aduc vouă cinstire.

Primiți acum prinosul nostru de dragoste, laudă și mulțumire către milostivul Dumnezeu și prin darul celui Atotputernic, vindecați bolile noastre sufletești și trupești, după cum ați vindecat și copila acelui mare dregător. Și precum în timpul vieții voastre mulțime de oameni ați vindecat, asemenea vindecați și sufletele noastre cele asuprite de patimi și dureri. Și după cum prin viață curată, credință și sfânta nevoință, ați biruit puterea vrăjmașilor diavoli și ați câștigat mila Dumnezeului nostru Celui în Treime slăvit, așa și pe noi întăriți-ne în credință și ajutați-ne să fim biruitori în lupta cu păcatul, spre câștigarea virtuților în locașurile cerești. Că împreună cu voi să cântăm lui Hristos Dumnezeu în Împărăția cea fără de sfârșit, că Lui I se cuvine toată slavă, cinstea și închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Lui Părinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Lui Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Adauga un comentariu