Prima pagină » Local » S-a dat startul bătăliei pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Iași
S-a dat startul bătăliei pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Iași

S-a dat startul bătăliei pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Iași

18 mart. 2023, 02:00, 1 ,
Codruța ȘOROAGĂ, în Local

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași a scos la concurs funcția de director financiar-contabil. În prezent, acest post este ocupat de Cristina Nastase

Candidații își vor putea depune dosarele de concurs până în data de 28 martie 2023. Dosarul trebuie depus la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, strada Octav Botez, nr. 2, jud. Iași, Serviciul Resurse Umane, între orele 8:00 – 15:00.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași a scos la concurs funcția de director financiar-contabil

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași organizează, în această perioadă, concursul pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil. În data de 29 martie 2023, ora 12:00, va avea loc etapa de selecție a dosarelor. Această etapă este eliminatorie. Candidații declarați admiși după etapa de selecție a dosarelor vor susține proba scrisă a concursului în data de 5 aprilie 2023, începând cu ora 10:00.

Aceasta va consta într-un test grilă sau într-o lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislaţia specifică postului. Legislația este afişată la sediul unității. Concursul pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil va continua cu susţinerea proiectului de specialitate. Această probă va fi organizată în data de 11 aprilie 2023, ora 09:00, iar ultima probă a concursului, cea a interviului, se va desfășura în data de 11 aprilie 2023, de la ora 13:00.

Persoanele care doresc să candideze pentru funcția de director financiar-contabil la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași trebuie să îndeplinească o serie de condiții specifice. Acestea trebuie să fie absolvente de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic. Candidații trebuie să aibă cel puţin 2 ani de vechime în specialitatea studiilor.

Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele care doresc să participe la concursul pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc următoarele criterii generale și specifice de participare. Candidații trebuie să aibă domiciliul stabil în România.

De asemenea, pot candida la concurs doar persoanele care nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Totodată, persoanele care vor să intre în lupta pentru funcția de director financiar-contabil la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Iași trebuie să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate. Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să nu aibă vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Anunțul detaliat privind organizarea concursului se afișează pe site-ul www.infectioase.ro și la sediul unității, conform art. 5 din OMS nr. 284/2007. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare legate de concursul pentru funcția de director financiar-contabil la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Iași se pot adresa persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs – Pocneț Anișoara – la telefon 0232-267719 int. 107.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *