Economic Local

Fermierii din Iași au termen 20 de zile pentru a depune cererile pentru despăgubiri de secetă pentru bovine. Documentele se depun la APIA până la sfârșitul lunii septembrie 2020

Publicat: 01 sept. 2020
Fermierii din Iași care au înregistrat pierderi financiare din cauza secetei vor putea accesa până la 100.000 de euro de la stat
Fermierii din Iași afectați de secetă pot încasa până la 100 de euro pe cap de bovină, de la MADR

Fermierii din Iași care vor să obțină despăgubiri de secetă pentru bovine pot depune cererile la APIA până la sfârșitul lunii septembrie 2020. Crescătorii de bovine pot încasa până la sfârșitul lunii septembrie 100 de euro pe cap de animal. Una dintre cele mai importante condiții pentru accesarea sumelor de la MADR este ca firma să nu fie în insolvență sau faliment. Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care dețin minimum 91 de capete femele adulte bovine înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) la data de 1 iulie 2020

Fermierii din Iași care vor să obțină despăgubiri de secetă pentru bovine pot depune cererile la APIA până la sfârșitul lunii septembrie 2020. Crescătorii de bovine care au înregistrat pierderi financiare din cauza secetei și a pandemiei de COVID-19 vor putea accesa până la 100.000 de euro, bani de la bugetul de stat. Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care dețin minimum 91 de capete femele adulte bovine înregistrate în RNE la data de 1 iulie 2020. Cuantumul ajutorului este echivalentul în lei a 100 euro/cap femelă bovină adultă.

Firmele deținute de crescătorii de bovine din Iași nu trebuie să fie în insolvență sau în faliment pentru a obține banii de la stat

Pentru a fi eligibili la finanțare, crescătorii de bovine din Iași trebuie să îndeplinească mai multe criterii de eligibilitate. Astfel, fermierii din Iași trebuie să dețină femele adulte din specia bovine înregistrate în RNE (femele din specia bovine cu vârsta de minimum 24 luni la data de 1 iulie 2020), în exploatații cu cod ANSVSA, la data de 1 iulie 2020. De asemenea, fermierii care au solicitat alte ajutoare financiare de la stat în contextul pandemiei COVID-19 nu mai pot accesa fondurile disponibile acordate în prezent de MADR.

Crescătorii de bovine care au obținut deja ajutoare financiare pentru că au fost afectați de pandemie nu mai pot depune cereri

O condiție importantă este ca firma care a înregistrat pierderi financiare să nu fie în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare, faliment în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019 sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019. De asemenea, fermierii din Iași care accesează ajutorul de stat nu pot accesa și Măsura 2- Măsura specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID-19 din cadrul PNDR 2014-2020.

Crescătorii de bovine pot accesa până la 100.000 de euro pe fermă dacă au înregistrat pierderi financiare din cauza pandemiei de COVID-19

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 35 de milioane de lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020, pentru despăgubiri de secetă pentru bovine. La nivelul județului Iași sunt înregistrate 70.000 de bovine, numărul fiind redus la jumătate față de acum 10 ani. Crescătorii de bovine din Iași au încasat în anul 2019, de la AFIR, peste 6 milioane de euro, fonduri europene nerambursabile. Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative pot fi depuse la APIA Iași sau pot fi transmise prin fax, poștă sau în format electronic scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.

Fermierii din Iași care sunt eligibili la plată vor primi banii de la stat până la sfârșitul anului 2020

În situația în care fermierii din Iași dețin mai multe exploatații de creștere a bovinelor cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, aceștia depun o singură cerere la APIA unde au depus cererea unică de plată pentru anul 2020 sau pe raza căruia își au sediul social, după caz. Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020. Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2020 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.

Adauga un comentariu