Eveniment-Social

Incepind de astazi sistemul sanitar va avea o alta fata

Publicat: 01 oct. 1999

•Desi legea asigurarilor de sanatate a fost publicata de citeva luni, nici la ora actuala nu a intrat in totalitate in vigoare. Contractele cu medicii de familie sint partial semnate, cele cu medicii stomotologi abia se discuta si exemplele ar putea continua. Teoretic, de astazi, ar trebui sa se schimbe o buna parte a sistemului sanitar invechit de zeci de ani. Practic, insa acest proces nu va putea fi schimbat decit treptat.

Cei care nu sint asigurati vor plati asistenta medicala

Conform noii legi, in sistemul de asigurari sociale de sanatate pot fi admisi sa lucreze numai medicii si personal sanitar acreditat. Calitatea de asigurat se dovedeste cu carnetul de asigurari sociale pentru sanatate, iar pentru pensionari cu talonul de pensie. Modelul carnetului este unic si este stabilit de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Pina la ora actuala, aceste carnete inca nu au aparut, nefiind nici macar tiparite. La intrarea in vigoare a normelor, prevederile privind modul de incasare a contributiilor la asigurari sociale de sanatate, se modifica in mod corespunzator. Persoanele care, potrivit Legii nr.145/1997, aveau obligatia sa se asigure si care nu dovedesc calitatea de asigurat si plata la termenele stabilite de lege a contributiei, suporta integral costul asistentei medicale acordate.

Numai medicii de familie vor elibera bilete de trimitere in spital

Casele de asigurari de sanatate deconteaza numai investigatiile paraclinice efectuate in laboratoarele acreditate de catre casele de asigurari de sanatate si colegiile judetene ale medicilor. Investigatiile paraclinice necesare stabilirii diagnosticului in ambulatoriu sau in spital nu se deconteaza in cazul repetarii din motive tehnice sau nemedicale (inclusiv cele la cererea pacientului). Asiguratii se pot prezenta la medicul de specialitate din ambulatoriu de specialitate numai pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie, precum si a urmatoarelor afectiuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate: diabet zaharat insulino-dependent, hemofilie, leucoze, limfoame hodgkiniene si nonhodgkiniene, status post transplant de organe, infarct miocardic in primele 12 luni de la externarea din spital, malformatii congenitale care urmeaza sa fie pregatite pentru corectie chirurgicala, insuficienta renala cronica ce necesita epurare extracorporeala, diverse forme de cancer in primii 5 ani de la depistarea imbolnavirii, psihoze, bolnavi cu pacemaker, proteze valvulare, by pass coronarian, afectiuni postoperatorii si ortopedice pana la vindecare. Trimiterea asiguratului de un medic de specialitate catre alt medic de o alta specialitate din ambulatoriul de specialitate, se face pe baza biletului de trimitere interdisciplinar. Casele de asigurari de sanatate si colegiile judetene ale medicilor pot acredita in functie de dotare, unele cabinete sa efectueze acele investigatii paraclinice corespunzatoare dotarii.

Asiguratii isi pot schimba medicul de familie

Medicul de familie are obligatia sa solicite asiguratilor, la inscrierea pe lista proprie, documente justificative care atesta calitatea de asigurat. Programul de activitate al fiecarui medic de familie este de 35 de ore pe saptamina, in cabinetul medical sau la domiciliul asiguratului, organizat in functie de conditiile specifice de zona. Accesul la asistenta medicala permanenta in afara orelor de program, in timpul noptii, simbata, duminica si sarbatori legale se organizeaza pe baza propunerilor medicilor de familie, cu avizul caselor de asigurari de sanatate si a colegiului judetean al medicilor, in centre de permanenta sau alte forme de organizare, dupa caz. Medicul de familie are obligatia sa-si stabileasca programul de activitate, inclusiv modul de organizare a permanentei, acolo unde este cazul si sa-l aduca la cunostinta asiguratilor, a casei de asigurari de sanatate si a directiei de sanatate publica. Asiguratii care doresc sa-si schimbe medicul de familie vor adresa o cerere medicului de familie la care doresc sa se inscrie, precizind numele medicului de la care pleaca. Medicul de familie primitor are obligatia sa anunte in scris in maximum 14 zile medicul de familie de la care a plecat asiguratul, precum si casa de asigurari de sanatate. Personalul mediu sanitar poate acorda ingrijiri medicale la domiciliu, dupa un plan elaborat de catre medicul de familie sau de specialitate care are asiguratul in ingrijire. Medicul de familie poate oferi servicii medicale si altor persoane in afara listei proprii de asigurati, atit in timpul programului de lucru, cit si in afara acestuia. Plata acestor servicii medicale se face direct de catre persoana care a solicitat medicul, pe baza unor tarife stabilite si afisate de catre cabinetul medical. Exceptie fac situatiile in care exista conventie de reciprocitate in functie de forma de exercitare a profesiei de medic sau conventie de asigurare a permanentei asistentei medicale primare precum si cazurile de urgenta.

Internarea la cerere va scoate bani din buzunarul bolnavului

Spitalizarea se impune conform diagnosticului cind in urma examinarii pacientului prezentat la spital se constata o stare ce pune in pericol echilibrul normal al functiilor organismului, diagnosticul nu poate fi constatat in conditiile ambulatoriului de specialitate, necesita tratament sub supraveghere sau alte situatii justificate din punct de vedere medical. La 24 de ore de la internare, seful de sectie va analiza oportunitatea necesitatii continuarii spitalizarii. Durata optima de spitalizare este considerata durata medie de spitalizare la nivel national constatata in anul precedent pe categorii de spitale si pe sectii. Casele de asigurari de sanatate stabilesc un sistem riguros de control pentru spitalele ale caror sectii depasesc durata optima de spitalizare. Internarea in spital se face pe baza trimiterii medicului de familie sau a medicului din ambulatoriul de specialitate care au incheiat contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate. Exceptie fac urgentele si internarile facute cu aprobarea sefului de sectie. Acesta poate da aprobare de internare persoanelor asigurate pina la maximum 10% din totalul internarilor realizate. Pentru alte situatii precum si pentru internarile la cerere, costurile serviciilor medicale se suporta de catre solicitant, pe baza tarifelor stabilite de catre fiecare unitate furnizoare de servicii medicale si se constituie in venituri proprii ale spitalelor.

Exista mai multe tipuri de spitalizari

Tipurile de spitalizare sunt: discontinua, adica spitalizare de o zi, o forma de internare prin care se asigura asistenta medicala curativa si de recuperare care concentreaza intr-un numar maxim de 12 ore efectuarea de examinari, investigatii si acte terapeutice; spitalizare saptaminala, o forma de internare cu timp redus, care concentreaza in perioada respectiva examinarile, investigatiile si actele terapeutice necesare. in sectiile sau compartimentele care asigura acest tip de spitalizare, simbata si duminica nu se desfasoara nici o activitate. Continua totala este o alta forma de internare prin care se asigura asistenta medicala curativa si de recuperare neantrerupta. Spitalizarea partiala este forma de internare folosita atunci cind starea pacientului ii permite sa doarma la domiciliu. Spitalizarea continua este acceptata spre decontare numai daca spitalizarea saptaminala nu este posibila deoarece afectiunea pacientului internat necesita supraveghere medicala permanenta in spital, nefiind posibila continuarea tratamentului in ambulatoriu sub supravegherea medicului de familie sau a medicului de specialitate.
Serviciile medicale de inalta performanta care se acopera integral de catre casele de asigurari de sanatate sunt: a) rezonanta magnetica nucleara; b) tomografie computerizata; c) scintigrafie; d) angiografie; e) endoscopie. Aceste servicii se acorda numai pentru urgentele medico-chirurgicale gradul 0 si 1 si pentru afectiuni in care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare la recomandarea si pe raspunderea medicului sef de sectie unde a fost tratat asiguratul. insotitorii copiilor bolnavi in virsta de pina la 3 ani beneficiaza de plata serviciilor hoteliere din partea caselor de asigurari de sanatate in urmatoarele conditii: la cererea expresa si pe raspunderea medicului care ingrijeste copilul internat – mama care alapteaza. Asiguratii suporta contravaloarea serviciilor hoteliere care au un grad ridicat de confort peste cel considerat standard de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, conform tarifelor stabilite de unitatea furnizoare. Se considera confort standard salonul cu minimum trei paturi, cu grup sanitar propriu si fara dotari care sa asigure confort suplimentar si cu respectarea normelor igienico-sanitare. Contributia personala a asiguratilor are la baza tarifele stabilite de fiecare unitate furnizoare si aceasta contravaloare reprezinta venit propriu al spitalului. Medicii care xsi desfasoara activitatea in spital, au obligatia ca la externarea asiguratului, sa transmita medicului de familie sau dupa caz, medicului de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicala, evaluarea starii de sanatate a asiguratului la momentul externarii si indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada (delimitata conform diagnosticului). ingrijirea sau recuperarea se acorda de catre medicul de specialitate in cadrul ambulatoriului de specialitate sau de catre medicul de familie pe lista caruia figureaza asiguratul, in limitele competentelor acestuia si la recomandarea medicului de specialitate.

Asiguratii trebuie sa se inscrie si pe lista unui stomatolog

Asiguratii au obligatia sa se inscrie pe lista unui medic stomatolog acreditat de casa de asigurari de sanatate, pentru a beneficia de servicii medicale stomatologice preventive. Medicul stomatolog are obligatia, ca, la inscrierea pe lista, sa solicite asiguratilor documentele care atesta calitatea de asigurat.
Medicii stomatologi intocmesc liste de asigurati, pe grupe de virsta, pe baza carora acorda servicii medicale stomatologice preventive. Aceste liste se depun la casele de asigurari de sanatate cu care cabinetele stomatologice respective incheie contracte de furnizare de servicii stomatologice. Trecerea asiguratilor dintr-o grupa de virsta in alta se face anual, iar incadrarea in grupele de virsta tine cont de virsta asiguratului de la 1 ianuarie 1999. Asiguratii care doresc sa-si schimbe medicul stomatolog vor adresa o cerere medicului stomatolog la care doresc sa se inscrie, precizind numele medicului de la care pleaca. Medicul stomatolog primitor are obligatia sa anunte in scris medicul stomatolog de la care a plecat asiguratul cit si casa de asigurari de sanatate. Ca urmare a efectuarii serviciului medical stomatologic de preventie, medicul stomatolog elibereaza asiguratilor un document in care sa se specifice: datele de identitate ale asiguratului, tipul serviciului prestat, conform listei de servicii stomatologice si data efectuarii serviciului respectiv. Acest document se pastreaza de catre asigurat si va fi prezentat medicului stomatolog pentru efectuarea tratamentelor stomatologice. Totodata, documentul constituie o justificare a caselor de asigurari de sanatate in vederea decontarii tratamentelor stomatolgice. Serviciile medicale stomatologice preventive: consultatia in cadrul dispensarizarii profilactice se suporta de catre casele de asigurari astfel: pentru copiii pina la virsta de 16 ani, nelimitat; pentru tinerii de la 16 la 20 ani, de 2 ori pe an; pentru adulti, o data pe an. Serviciile medicale stomatologice preventive cuprinse in Lista de servicii stomatologice, se suporta de catre casele de asigurari de sanatate, nelimitat si numai pentru copiii pina la virsta de 16 ani.

Medicul de pe ambulanta nu poate prescrie retete medicale

Prezenta medicului de ambulanta este obligatorie in orice situatie de acordare, de catre ambulanta, a serviciilor medicale de urgenta majora. Tratamentul pe care medicul il acorda la locul accidentului sau al imbolnavirii sau in timpul transportului pina la cea mai apropiata unitate sanitara competenta se efectueaza folosind medicatia, materialele sanitare si aparatura medicala din dotarea mijlocului de transport al unitatii furnizoare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti, autorizata conform legislatiei in vigoare. Medicul care acorda servicii medicale de urgenta, prin serviciul de ambulanta nu prescrie retete medicale cu sau fara contributie personala.
Cazurile sociale, conform H.G. 312/1999, sunt persoanele cu sau fara identitate, care sint dependenti de ingrijiri sociale. Serviciile de ambulanta pot asigura servicii medicale si de transport altele decit cele decontate de catre casele de asigurari de sanatate catre terti pe baza de tarife proprii, platite direct de catre solicitanti si care se constituie in venituri prpprii ale unitatii furnizoare de servicii medicale de urgenta prespitalicesti. Pentru pacientii care necesita transport la externare nefiind transportabilli cu mijloace de transport conventionale, se poate realiza transportul inclusiv in alt judet, cu avizul casei de asigurari de sanatate. Nu se deconteaza din fondul asigurarilor sociale de sanatate transporturile efectuate pentru consulturi interdisciplinare sau interclinice; acestea se deconteaza de catre unitatea sanitara care a solicitat transportul respectiv.
Cristina HURDUBAIAloading...

Adauga un comentariu