Economic Local

Se anunta macel la un concurs organizat de Primaria Iasi! 11 candidati vor postul

Publicat: 06 oct. 2019
1

In cursul acestei saptamani, pe data de 10 octombrie, ora 10:00, Primaria Municipiului Iasi organizeaza un concurs, proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului contractual vacant de inspector de specialitate debutant la Serviciul Managementul Calitatii si Control Intern Managerial.

La concurs s-au inscris nu mai putin de 11 candidati. Interviul se va sustine in termen de 4 zile de la afisarea rezultatelor de la proba scrisa. Candidatii trebuie sa faca dovada studiilor superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul stiintelor sociale.

Vezi si: EXPLOZIV! Cel mai smecher afacerist din Iasi! Si-a cumparat un Ferrari dupa ce a ajuns in vizorul DIICOT!

"Pentru înscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente: cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz, copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica, carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza, adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate", se arata in anuntul municipalitatii.

 

Adauga un comentariu