Eveniment-Social

O noua VESTE BOMBA pentru sute de profesori ieseni! Totul este legat de BANI

Publicat: 03 ian. 2017
1
@ Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice – MENCS a aprobat, prin Ordin la finalul anului trecut, Metodologia si criteriile privind acordarea Gradatiei de Merit personalului didactic din învatamântul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017 @ Principala noutate adusa de noul act normativ o reprezinta accentuarea ponderii alocate participarii si punctajului cadrelor didactice care înregistreaza performante notabile în activitati de prevenire si combatere a abandonului scolar, respectiv în managementul de proiecte integrative care sa genereze consolidarea culturii scolare centrate pe progres, cooperare si incluziune 
 
Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice (MENCS) a aprobat, prin Ordin, la finalul anului trecut, Metodologia si criteriile privind acordarea Gradatiei de Merit personalului didactic din învatamântul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017. În acest sens, documentul precizeaza în mod explicit ca la concursul pentru acordarea Gradatiei de Merit poate participa inclusiv: „personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare si control din învatamântul preuniversitar de stat, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime în învatamântul preuniversitar de cel putin patru ani, care în perioada 1 septembrie 2011 – 31 august 2016 a avut performante deosebite în prevenirea si combaterea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învatamântul de masa, în progresele scolare ale elevilor în risc de abandon scolar, în initierea si managementul unor proiecte scolare care au condus la consolidarea culturii scolare incluzive”.

Citeste si : Vezi lista finala a profesorilor ieseni care au primit gradatii de merit

În acelasi timp, cadrele didactice trebuie sa detina si calificativul „Foarte bine” pentru fiecare an scolar din perioada evaluata. Pentru a obtine Gradatia de Merit sunt luate în calcul patru criterii majore al caror punctaj maxim însumat reprezinta 100 de puncte: activitati complexe cu valoare instructiv-educativa – 70 de puncte, performante deosebite în inovarea didactica/manageriala – 10 puncte, activitati extracurriculare si implicarea în proiecte – 15 puncte si contributia la dezvoltarea institutionala – 5 puncte.
 

Pe ce se pune accent 
 
Defalcat, in cadrul criteriului activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa vor fi punctate si rezultatele deosebite obtinute în pregatirea prescolarilor si a elevilor din medii dezavantajate, cu cerinte educationale speciale si cu alte dificultati de învatare, precum si initierea si aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în învatare a fiecarui copil, inclusiv a celor aflati în risc de abandon scolar si a copiilor cu cerinte educationale speciale.

De asemenea, se pot acorda puncte pentru initierea si aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele în regim simultan, pentru progres în învatare a fiecarui copil, inclusiv a celor aflati în risc de abandon scolar si a copiilor cu cerinte educationale speciale. Suplimentar, în cadrul criteriului privind performante deosebite în inovarea didactica/manageriala a fost introdus un nou indicator: elaborarea/ sustinerea de programe de formare sau de dezvoltare profesionala inovatoare pentru cadrele didactice care lucreaza cu prescolari/elevi apartinând grupurilor dezavantajate/ vulnerabile. Gradatia de Merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017.

Citeste si : Doar 235 de gradatii merit pentru profesorii ieseni

Personalul didactic din învatamânt care beneficiaza de Gradatie de Merit pâna la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs. Numarul maxim de gradatii care pot fi acordate reprezinta 16 la suta din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv 16 la suta din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare si control existente la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean. Potrivit prevederilor în vigoare, cuantumul Gradatiei de Merit se determina prin aplicarea procentului de 25 la suta la salariul de baza pentru fiecare beneficiar în parte. Pe de alta parte, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP), prof. Laviniu Lacusta a tinut sa precizeze urmatoarele.

„Va trebui sa stim exact care sunt punctajele acordate, pe fiecare subsectiune, pentru a putea face o apreciere obiectiva! Pe de alta parte, pledam pentru o abordare echilibrata si care sa tina cont si de prioritatile pe moment, cum sunt cele legate de abandonul scolar, dar in acelasi timp, va trebui sa avem in vedere performanta la clasa care are in vedere progresul elevilor si, de asemenea, sa nu trecem nici in extrema cealalta, minimalizand performantele cadrelor didactice cu rezultate la olimpiadele scolare”, a precizat Lacusta.  

Citeste si : Contabilii, bibliotecarii sau informaticienii din scoli vor primi gradatii de merit 

Adauga un comentariu